Respiratoire kinesitherapie volgens Postiaux

De methode "Guy Postiaux" baseert zich op de nieuwe therapeutische concerten geobjectiveerd door noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek.
Guy Postiaux toonde aan dat bronchiale secreties tegen de zwaartekracht in worden bewogen. Daardoor het belang van trage uitademhalingstechnieken, trage inademhaling, ...