Andulatiematras.

CHRONISCHE PIJNKLACHTEN
‘Chronische pijn’ bijvoorbeeld wordt wereldwijd als het 6de belangrijkste gezondheidsprobleem aanzien en er bestaat nog steeds geen definitief genezingsproces. Onderzoek door het Ministerie van Volksgezondheid toonde ook aan dat 80 % van de bevolking vroeg of laat af te rekenen krijgt met chronische rugpijnperiodes.
Andullatietherapie wordt in het bijzonder toegepast voor die patiënten die onder de categorie ‘chronische pijnpatiënten’ vallen. Chronische klachten zijn klachten die minstens drie maanden aanhouden en frequent opnieuw optreden. Ondanks alle mogelijke tussenkomsten bestaan er vandaag nog steeds geen behandelingsmethodes, medisch of paramedisch, die uw chronische lasten snel en blijvend kunnen doen verdwijnen. Zolang de onderliggende oorzaken niet te genezen zijn, blijven er voor de rest van ons leven klachten, pijnen en lasten bestaan. Om deze reden is het noodzakelijk chronische pijnen dagelijks te bestrijden om zo de dagelijkse klachten te verminderen en levenskwaliteit te verhogen. Andullatietherapie kan hiervoor een oplossing zijn.
Andullatie trillingen van het volledige lichaam via een opgewekte verticale sinusoïdale vibratiestimulus vertonen wetenschappelijk bewezen effecten op meerdere lichaamsfuncties (6,17):
  • Andullatie en chronische lage rugpijn
  • Invloed op osteoporosis
  • Invloed op gewrichten
  • Invloed op spieren
  • Invloed op bloedcirculatie
  • Invloed op de hormonenproductie
  • Invloed bij neurologische aandoeningen
  • Invloed bij sportactiviteiten

Praktisch
Een sessie op de andullatiematras duurt 15 à 30 minuten waarbij de patiënt zowel infrarode warmte als volledige mechanische lichaamsvibraties ondergaat. Deze vibraties wekken biologische resonanties op en veroorzaken een gunstig effect op celniveau en dragen aldus bij tot pijnvermindering.
Deze vibraties en infrarode warmte kunnen in intensiteit aangepast en zonaal ingesteld worden zodat voor de patiënt de meest optimale combinatie kan gevonden worden.
De massagematras is specifiek ontworpen met bijzondere aandacht voor ergonomie zodat de patiënt steeds op een zeer comfortabele manier kan liggen.


Resultaten
Gezien alle bestaande veiligheidsnormen worden gerespecteerd, oordeelden de strengste Europese en Internationale Keuringsinstanties dat kortdurende andullatiesessies ook thuis kunnen toegepast worden. Verticale sinusoïdale trillingsfrequenties van 20 à 45 Hz vertoonden nog nooit neveneffecten, noch bij proefdieren, noch bij patiënten.
De gegevens van 103.500 geandulleerde patiënten (november 2011) in o.a. Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, en België bevestigen de veiligheid en het effect van de biologische resonanties.
In geval van chronische lage rugpijn zullen tot maximum 84% van deze patiënten een verzachting van hun klachtenpatroon ervaren door toepassing van een supplementair, regelmatig en/of bijna dagelijks regime van volledige andullerende lichaamsvibratie.
De patiënt blijft daarbij steeds onder controle van zijn behandelende arts en kinesitherapeut.
Andullatie is geenszins een vervangende noch alleenstaande therapie maar is zeer complementair bij diverse behandelprotocollen zoals deze opgesteld zijn door uw arts en kinesitherapeut.