Psychomotoriek bij (school) kinderen.

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of "houterig" bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit de handen laten vallen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Een kind kan moeite hebben met stilzitten en om zich lang te concentreren. Het leren schrijven gebeurt soms moeizaam en vertraagd. Het kind heeft moeite met wisselen van draairichtingen en maakt omkeringen.

Vb van indicaties zijn:
  • motorische ontwikkelingsachterstand.
  • DCD - Developmental Coordination Disorder
  • ADHD - ADD aandachtsstoornis
  • Schrijfproblemen
  • Lateraliteitsproblemen
  • Visuomotorische problemen
  • Houdingsafwijkingen

Volgende tests kunnen afgenomen worden in de praktijk.
Movement ABC
Doel:Het vroegtijdig signaleren van motorische problemen met kinderen. De test geeft ook handvatten voor het opstellen en evalueren van een behandelplan.
Deze test omvat 3 componenten: handvaardigheid, mikken en vangen en evenwicht
Beery VMI
Deze test onderzoekt de integratie van de motorische en visuele vaardigheden.
De Beery VMI bestaat uit een visuomotorisch deel, VMI en twee aanvullende tests, nl. de visuele perceptie en de motorische coördinatie